Otwarty Mazowiecki Puchar Młodzików i Dzieci - Historia - Próba Caprillego 2015

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Otwarty Mazowiecki Puchar Młodzików i Dzieci - Historia

Co to jest?

Otwarty Mazowiecki Puchar Młodzików i Dzieci jest serią towarzyskich konkursów jeździeckich rozgrywanych w ramach zawodów regionalnych na terenie Mazowsza. Puchar dedykowany jest dzieciom w wieku od 9 do 14 lat.

Ideą przyświecającą OMPMiD jest stworzenie przestrzeni, w której dzieci jeżdżące konno mogły by popróbować swoich sił we współzawodnictwie na zawodach, zanim jeszcze rozpoczną swoją przygodę ze „Sportem” przez duże S.

Dla organizatorów ważne jest, by wszyscy uczestnicy OMPMiD wyjechali z zawodów z poczuciem zwycięstwa. Choć prowadzona jest klasyfikacja i wyłaniani są zwycięzcy, to premiowane jest przede wszystkim uczestnictwo i zaangażowanie.

Podczas zawodów w ramach OMPMiD rozgrywane są dwie konkurencje Próby Caprillego oraz skoki. Skoki są konkurencją często spotykaną na zawodach i bardzo widowiskową. Natomiast Próby Caprillego (nazwane od nazwiska twórcy współczesnych technik skokowych) są dziś nieco zapomniane, a sprawdzają zarówno umiejętności ujeżdżeniowe jak i skokowe.

OMPMiD ma bardzo ważny aspekt pedagogiczno-wychowawczy, który jest zasadniczym jego celem. Rozgrywane konkursy i sposób ich organizacji są w tym kontekście sposobem osiągnięcia tego celu. Na ten temat więcej w części Dlaczego OMPMiD?.


Historia OMPMiD

Pomysł
Pomysł powstał w maju 2012 roku podczas I Kombinowanych Zawodów Towarzyskich w Grobicach, na które to zawody zostały specjalnie przetłumaczone i opracowane w wersji polskiej cztery próby Caprillego.

Pomysłodawcami byli: Leszek Doraczyński
pracujący od wielu lat w rożnym zakresie w obsłudze zawodów jeździeckich, członek Komitetu Organizacyjnego Ligi Mazowsza, sędzia i spiker jeździecki, który podjął się przygotowania Regulaminu OMPMiD oraz przygotowania i realizacji cyklu w zakresie logistyczno-medialnym; Iwona i Dariusz Kotyra gospodarze SHS Grobice; Ewa Hadała-Mikołajczuk instruktor jeździecki, specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą, która we współpracy ze Zbigniewem Dukajem opracowała w wydaniu „polskim” profesjonalne programy i arkusze ocen prób Caprillego; Ewa Metera sędzia jeździecki i członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej za Odznaki Jeździeckie PZJ, która konsultowała programy i arkusze ocen oraz sędziowała konkursy prób Caprillego, wnosząc wiele cennych uwag do praktyki ich oceniania i rozgrywania.

Parę słów o tym, co było wcześniej
Kiedyś rozgrywane były Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W ramach tych rozgrywek przeprowadzane były konkursy ujeżdżenia na poziomie L oraz skoków do wysokości stosownej dla młodzików i ich kucy. Kategoria młodzików obejmowała dzieci w wieku 9-11 lub 12 lat różnie w różnych latach. Polska podzielona była na cztery obszary, na których terenie rozgrywane były popularnie zwane MMM-sy. W ćwiartce zawierającej Mazowsze wielkie zasługi w organizacji MMM-sów położyła pani Ewa Łobos, u której w Kuclandii niezależnie od frekwencji co roku zawsze były rozgrywane.  W 2011 roku kategoria MMM została zlikwidowana przez Ministerstwo Sportu w związku z za małą frekwencją.

Teraz „Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w kategorii dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody” przewiduje Mistrzostwa Polski Młodzików. W ujeżdżeniu są rozgrywane Mistrzostwa Polski Młodzików (9-11 lat). Nie ma jednak rozgrywek łączących ujeżdżenie i skoki, tak jak było w MMM-sach. Ponadto wymienione tu zawody są często „o dwa rozmiary za duże i za poważne” dla młodych adeptów szkółek jeździeckich. Pozostają zatem zawody regionalne, ale o tym później… w części Dlaczego OMPMiD.

Pomysł zorganizowania Otwartego Mazowieckiego Pucharu Młodzików i Dzieci powstał z potrzeby wypełnienia luki po Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików przynajmniej na obszarze Mazowsza.

Edycje z lat poprzednich
Dotychczas odbyły się dwie edycje OMPMiD:

I Edycja OMPMiD

23 września 2012

KJ Golden Horse Koryta

29 września 2012

Kuclandia - Książenice

6 października 2012

SHS Grobice

II Edycja OMPMiD

5 maja 2013

LKS Wolta Żółwin

1 czerwca 2013

SHS Grobice

3 sierpnia 2013

KJ Golden Horse Koryta

28 września 2013

TKKF Hubert Warszawa

5 października 2013

SHS Grobice

III Edycja OMPMiD

24 maja 2014

SHS Grobice

1 czerwca 2014

LKS Wolta Żółwin

15 czerwca 2014

TKKF Hubert Warszawa

17 sierpnia 2014

KJ Golden Horse Koryta

20 września 2014

TKKF Hubert Warszawa

27 września 2014

SKJ Trawers Paszków

5 października 2014

SHS Grobice

IV Edycja OMPMiD
10 maja 2015
TKKF Hubert Warszawa
7 czerwca 2015
SHS Grobice
13 czerwca 2015
KJ Argos Warszawa
25 lipca 2015
KJ Aromer Józefin
29 sierpnia 2015
LKS Wolta Żółwin
6 września 2015
TKKF Hubert Warszawa
27 września 2015 SHS Grobice
V Edycja OMPMiD
8 maja 2016
TKKF Hubert Warszawa
29 maja 2016
LKS Wolta Żółwin
5 czerwca 2016
SHS Grobice
19 czerwca 2016
KJ Amber Horse Milanówek
25 września 2016
TKKF Hubert Warszawa
2 października 2016
SHS Grobice
VI Edycja OMPMiD

26-28 maja 2017,
III LOI KiMK
SHS Grobice
4 czerwca 2017
TKKF Hubert Warszawa
15 czerwca 2017
KJ Amber Horse Milanówek
17 czerwca 2017
Stajnia Bałałajka Budy Michałowskie
24 września 2017
TKKF Hubert Warszawa
1 października 2017
SHS Grobice
Portal AdKonie.pl jest patronem medialnym OMPMiD 2014
WMZJ jest patronem OMPMiD 2014
Portal Voltahorse.pl jest patronem medialnym OMPMiD 2014
Leszek Doraczyński, Władysław Kościesza, Dariusz Kotyra

Żadne dziecko nie wyjechało bez nagrody!

Dlaczego OMPMiD?

Prolog do sportu
Zawody regionalne i towarzyskie to najlepsze miejsce promocji i rozwoju na poziomie przygotowania do sportu - między jeździectwem rekreacyjnym a sportowym.

Już współzawodnictwo, a jeszcze nie rywalizacja

W OMPMiD kładziemy główny nacisk na nagradzanie samej aktywności, mniejszy na wynik. Dla dzieci najbardziej motywujące są pochwały i choćby drobne sukcesy, dlatego staramy się stworzyć przestrzeń, gdzie taka motywacja będzie zapewniona. „Duże i poważne” zawody charakteryzuje silna rywalizacja, która motywuje najsilniejszych. Mały zawodnik może czuć się tam zagubiony i niepełnowartościowy. Dla najmłodszych jeźdźców ważne jest stworzenie poczucia „Jestem mały, a taki wielki”.

Małe zawody kontra duże zawody

 • Jest bardzo mało zawodów dedykowanych specjalnie dzieciom.

 • Zawody regionalne (ZR) i towarzyskie (ZT) są obwarowane przepisami często zniechęcającymi organizatorów, są niedochodowe i nikomu nie chce się tym zajmować.

 • Nawet jeśli ktoś robi ZT lub ZA, częstokroć ogranicza się do swojej stajni zawodów wewnątrz klubowych oszczędza na sędziach, karetce i tnie wszelkie koszty.

 • Wy przypadku dzieci najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo, w związku z tym zawody bez karetki nie powinny się w ogóle odbywać.

 • Współzawodnictwo oparte na przepisach jest ważnym elementem wdrażania pożądanych nawyków przestrzegania zasad, praw, czy regulaminów. Ma też aspekt wychowawczy uczy współzawodnictwa w ramach klarownie określonych warunków gry fair play.

 • Tanie zawody towarzyskie są bardzo potrzebne. Oczywiście przy okazji większych zawodów robi się konkursy dla dzieci i amatorów, jednak dziecko, choć wie, że uczestniczyło w wielkim wydarzeniu sportowym, wyjeżdża z nich nierzadko z poczuciem przegranej. W niższych konkursach startują często profesjonaliści, na przykład na młodych koniach, „odbierając” zwycięstwo najmłodszym. (Nawet taki drobiazg, jak pamiątkowe flot przysługuje 25% najlepszych w danym konkursie).

 • Przy zawodach regionalnych lub wyższej rangi jest tak duża liczba uczestników, że konkursy dla dzieci są zepchnięte na starty o 8 rano i jadą przy pustych trybunach.

 • Dlatego potrzebna jest osobna impreza dla uhonorowania wysiłku tych najmłodszych.


W poszukiwaniu złotego środka

Rozwiązaniem może być impreza dedykowana specjalnie najmłodszym jeźdźcom. Gdzie dzieci będą rywalizowały z rówieśnikami jak równy z równym. Takie rozgrywki jak OMPMiD mogą im zapewnić nie tylko szczególną, ciepłą i troskliwą atmosferę, ale także dbałość o ich pozytywną motywację do dalszego rozwoju i przeżycia podnoszące samoocenę.


Próba Caprillego
OMPMiD jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem. Nie ma teraz nigdzie, a przynajmniej nie słychać o tym, by przeprowadzane były zawody według idei Caprillego. Próby Caprillego łączą pracę ujeżdżeniowej ze skokami. Trenerzy sportu dziecięcego zgodnym chórem powtarzają, że na wczesnym etapie sportu do ujeżdżenia należy przywiązywać wagę nie mniejszą niż do skoków. Ale jak się przejrzy propozycje zawodów, to ze świecą szukać takich, gdzie jednego dania dziecko może sprawdzić się w konkursie ujeżdżeniowym i skokowym. MMM były chlubnym wyjątkiem. Zgodnie z regulaminem OMPMiD obowiązkowym konkursem dla każdego uczestnika jest próba Caprillego. Ocenie podlegają w niej podstawowe umiejętności ujeżdżeniowe oraz styl niewysokich skoków.

Co na przyszłość?

Zadania i programy do realizacji

 • Rozpowszechnienie zawodów dla małego sportu jeździeckiego skierowanych dla dzieci.

 • Propagowanie sportu rekreacyjnego związanego z końmi.

 • Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju kultury wydarzeń lokalnych i pielęgnowanie zainteresowania rekreacją i małym sportem.

 • Integracja lokalnej społeczności wokół szeroko rozumianego rozwoju najmłodszych w przestrzeni imprez lokalnych. Promocja walorów turystycznych i kulturowych Mazowsza.

 • Zaproszenie do uczestnictwa w OMPMiD niepełnosprawnych sportowców uprawiających parajeździectwo.

 • Rozszerzenie działania OMPMiD na całe województwo.

 
Copyright EwaHadała-Mikołajczuk 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego