Koszty organizacji zawodów w ramach OMPMiD - Próba Caprillego 2015

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Koszty organizacji zawodów w ramach OMPMiD

Zważywszy wysokie koszty organizacji zawodów jeździeckich, podczas każdych z nich rozgrywa się dodatkowe konkursy, które pozwalają uczestniczyć w nich większemu gronu zawodników. Nie inaczej jest w wypadku OMPMiD. Prościej mówiąc, by odbył się OMPMiD, muszą być zorganizowane zawody. Dlatego mówiąc o kosztach organizacji OMPMiD, podano tu ogólny koszt organizacji zawodów spełniających wymagane warunki.

Objaśnienia do wykresu uśrednionego kosztu organizacji jednych zawodów:


Koszt jednorazowy

Suma kosztów poniesionych przez organizatora: karetka; sędzia główny; sędziowie; weterynarz; parkurmajster; konferansjer + komputer; fotokomórka z tablicą świetlną; wyżywienie sędziów; wyżywienie wolontariuszy; nagrody; puchary; flots; WC; wpis do kalendarza WMZJ.

Wolontariat

Szacunkowa kwota, którą organizator musiałby przeznaczyć na wykonanie prac, które przed, w trakcie i po zawodach wykonują wolontariusze. Jest to wartość szacowana uświadamiająca, jak ogromny wkład w organizację zawodów wnoszą wolontariusze.

Infrastruktura stała

Przed każdymi zawodami organizator podejmuje pewne inwestycje, które po zawodach pozostają jako infrastruktura stała i służą klubowi w codziennej pracy i w trakcie kolejnych zawodów: szranki czworoboku; przeszkody parkurowe; drągi do przeszkód; cavaletti; literki i numerki; chorągiewki; tablice informacyjne, drogowskazy.

Nagrody

Nagrody większe dla zwycięzców konkursów oraz mniejsze dla wszystkich uczestników OMPMiD.

Koszt organizacji OMPMiD

Są to koszty organizacji, przygotowania akcji promocyjno-informacyjnej oraz pucharów OMPMiD.

Szacunkowa efektywność ekonomiczna

 
Copyright EwaHadała-Mikołajczuk 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego